PASIVNÍ STAVBY s.r.o.

Díky neustále rostoucím cenám energií je nutno se zamyslet jak hospodárněji nakládat s energiemi (teplo, elektrická energie, popř. plyn) a tím uspořit peníze.

Naše společnost byla založena na základě společenské objednávky – realizace pasívních staveb v ČR a nutností vážně se zabývat úspornými nízkoenergetickými stavbami, které výrazně šetří provozní náklady s ohledem na ochranu životního prostředí (emise atd.).

Pro porovnání spotřeb a cen energií a zároveň pro jednoduché rozhodování, jaký dům si postavit, může z energetického hlediska sloužit tabulka, kde je několik proměnných. Proměnnou „a“ v tabulce je, jak je dům dobře izolovaný a v jakém prostředí je postaven (charakterizováno klimatem včetně solárních zisků daného prostředí, zastíněností objektu atd.) – viz řádek Spotřeba energie na m² vytápěné plochy za rok. Druhou proměnnou je velikost domu – zde užitná plocha. V příkladu jsou srovnatelné domy o ploše 130 m². Třetí proměnnou je cena tepelné energie, tj. za kolik nakupujeme nebo si pořizujeme tepelnou energii na vytápění. V příkladu pro porovnání je použita hodnota 4,50 Kč/kWh. Výsledkem je spotřeba energie za rok a cena - kolik zaplatíme za vytápění za rok provozu v různě postavených domech.

Parametry Pasivní dům Nízko-
energetický
dům
Úsporný dům Domy kolem nás
Spotřeba energie na m² vytápěné plochy za rok kWhod/m².a 10 15 50 80 100 150 200 250
Velikost domu - užitná plocha 130 130 130 130 130 130 130 130
Spotřeba energie za rok kWhod 1.300 1.950 6.500 10.400 13.000 19.500 26.000 32.500
Cena tepelné energie Kč/kWhod 4,5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
CENA ENERGIE
na vytápění za rok
Kč/kWhod 5.850 8.775 29.250 46.800 58.500 87.750 117.000 146.250

Obdobnou tabulku si může každý vyhotovit a jednoduše si přepočítávat dle svého požadavku, tj. velikost domu, skutečná cena energie apod.

Našim potencionálním klientům, nabízíme řešení:

S použitím nových ekonomických a moderních systémů teplovzdušného vytápění, větrání s rekuperací tepla společnosti Atrea (http://www.atrea.cz/) realizujeme:

  • výstavbu energeticky pasívních rodinných a bytových domů, splňující náročné požadavky stanovené ministerstvem životního prostředí s možností využití státních dotací
  • výstavbu nízkoenergetických rodinných a bytových domů

Dále provádíme:

  • výstavbu rodinných a bytových domů
  • rekonstrukce staveb
  • zemní a inženýrské práce
  • demoliční práce

 

Pasivní dům poskytuje tepelné pohodlí v těch nejpřísnějších a celosvětově platných třídách komfortu. Díky úspoře tepla navíc nabízí perspektivu do budoucna.

Dr. Wolfgang Feist
Passivhausinstitut, Německo

PŘÍKLAD REALIZACE
popis a foto zde
Příklad realizace pasivního domu - popis a foto zde
ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
Potrubní rozvody VZT ve stropní konstrukci Pasivní stavby - vzduchotechnika Napojení na zdroje tepla Evropský sociální fond
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Pasivní stavby s.r.o., Na Požáře 2476, 760 01 Zlín  |  info@pasivni-stavby.com  |  Hlavní stránka  |  Kontakt  |  Nahoru  | 

NAVRCHOLU.cz